Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 - 20:30, Τρίτη, Παρασκευή: 9:00 - 18:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικότερα της ευαίσθητης ομάδας των εγκύων που προσέρχονται για τον απαραίτητο προγεννητικό έλεγχο στην Εμβρυομητρική και Ιατρική της Γυναίκας, παρακαλείσθε θερμά στα ραντεβού σας με τους Ιατρούς μας, να προσέρχεστε με έναν μόνο συνοδό και χωρίς τη συνοδεία μικρών παιδιών. Ο συνοδός σας θα πρέπει εάν έχει νοσήσει ή εμβολιαστεί να έχει μαζί του το αντίστοιχο πιστοποιητικό, στην περίπτωση που ο συνοδός σας είναι ανεμβολίαστος θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε rapid test την προηγούμενη μέρα από την επίσκεψή σας στο ιατρείο μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Επεμβατικές Μέθοδοι

Διαγνωστικοί Έλεγχοι

Αμνιοπαρακέντηση

Κατά την αμνιοκέντηση, ένα δείγμα αμνιακού υγρού από τη μήτρα, που περιβάλλει το αναπτυσσόμενο έμβρυο λαμβάνεται χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα. Αυτό το υγρό περιέχει κύτταρα που έχουν πέσει από το δέρμα, καθώς επίσης και από τις εκκρίσεις του εμβρύου. Αυτά τα κύτταρα περιέχουν γενετικό υλικό του μωρού (χρωμοσώματα).

Τα τεστ που διεξάγονται στο αμνιακό υγρό γίνονται στο εργαστήριο για να εξεταστούν τα χρωμοσώματα του μωρού και να δούμε αν έχει σύνδρομο Down ή άλλες χρωμοσωμικές ή γενετικές παθήσεις.

Ο κίνδυνος αποβολής εξαιτίας της επέμβασης της αμνιοπαρακέντησης είναι περίπου 0,5% πάνω από το στατιστικό όριο αποβολών για την ηλικία κύησης, και είναι ο ίδιος με τον κίνδυνο από τη βιοψία τροφοβλάστη. Εάν επρόκειτο να αποβάλλετε λόγω της επέμβασης, αυτό θα συμβεί μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες.

Το παραπάνω διαγνωστικό τεστ αποτελεί επεμβατική διαδικασία και συνοδεύεται με ένα κίνδυνο αποβολής της τάξης του 0,5-1%.

Εναπόκειται σε εσάς και το σύντροφό σας  να αποφασίσετε για το εάν ο κίνδυνος το έμβρυο να  έχει χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αρκετά υψηλός ώστε να δικαιολογεί την ανάληψη του ρίσκου της πραγματοποίησης μιας επεμβατικής μεθόδου διάγνωσης.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μια επεμβατική διαγνωστική εξέταση συνήθως προσφέρεται εφόσον η πιθανότητα για το σύνδρομο Down ή για κάποια άλλη συνήθη χρωμοσωμική ανωμαλία είναι 1 στα 300 ή μεγαλύτερη.