Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 - 21:00, Τρίτη, Παρασκευή: 9:00 - 18:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος