Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 - 21:00, Τρίτη, Παρασκευή: 9:00 - 18:00, Σάββατο 10:00 - 14:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος

Εβδομάδα 24-28

Υπερηχογράφημα για την παρακολούθηση της κύησης.

Έλεγχος για διαβήτη κύησης με πραγματοποίηση της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (εξέταση «καμπύλης σακχάρου» με μέτρηση σακχάρου νηστική και 1 και 2 ώρες μετά απο χορήγηση 75 γρ γλυκόζης).