Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 - 21:00, Τρίτη, Παρασκευή: 9:00 - 18:00, Σάββατο 10:00 - 14:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος

Εβδομάδα 17-20

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής εξετάσεις:

  • Υπερηχογράφημα για την παρακολούθηση της κύησης.

Εκτός από το υπερηχογράφημα για την παρακολούθηση της κύησης, θα πρέπει να κάνετε τις εξής εξετάσεις:

  • Γενική αίματος
  • Βιοχημικές εξετάσεις
  • Γενική ούρων

Θα πρέπει επίσης να επαναλάβετε κάποιες ορολογικές εξετάσεις που κάνατε τις πρώτες εβδομάδες της κύησης (αν δεν έχετε ανοσία):

  • Τοξόπλασμα
  • Κυτταρομεγαλοϊός
  • Ερυθρά