Δευτέρα, Τετάρτη: 9:00 - 19:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 - 14:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος

Εβδομάδα 36+

Μετά τις 36 εβδομάδες απαιτείται καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του εμβρύου (NST) καθώς και υπερηχογραφικός έλεγχος του αμνιακού υγρού, μια φορά την εβδομάδα, μέχρι και τη συμπλήρωση των 40 εβδομάδων της κύησης.