Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 - 21:00, Τρίτη, Παρασκευή: 9:00 - 18:00, Σάββατο 10:00 - 14:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος

Εβδομάδα 36+

Μετά τις 36 εβδομάδες απαιτείται καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του εμβρύου (NST) καθώς και υπερηχογραφικός έλεγχος του αμνιακού υγρού, μια φορά την εβδομάδα, μέχρι και τη συμπλήρωση των 40 εβδομάδων της κύησης.