Εβδομάδα 34

Καλλιέργεια κολπικού υγρού για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Β, και λήψη κατάλληλης αντιβιωτικής αγωγής εφόσον διαπιστωθεί ότι η μητέρα είναι φορέας του μικροβίου