Δευτέρα, Τετάρτη: 9:00 - 19:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 - 14:00

Ημερολόγιο Προγεννητικού Ελέγχου

Προγεννητικός Έλεγχος

Εβδομάδα 34

Καλλιέργεια κολπικού υγρού για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Β, και λήψη κατάλληλης αντιβιωτικής αγωγής εφόσον διαπιστωθεί ότι η μητέρα είναι φορέας του μικροβίου