Οδηγίες Ελληνικής Μαιευτικής για COVID

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θεωρώντας ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας από τον Covid και ανοσοποίησης των γυναικών που κυοφορούν, καθώς αυξημένος  δείχνει να είναι ο κίνδυνος  για τις έγκυες  είτε για βαριά νόσηση είτε ακόμα και για θάνατο, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, μέσω των Κατευθυντήριων Οδηγιών που έχει ανακοινώσει, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται και αφορούν στην περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού.

Μεταξύ άλλων η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία προτείνει:

  • Τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης.
  • Τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συνοσυρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας).
  • Την ενημέρωση όλων των εγκύων γυναικών από τον ιατρό τους σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού, το προφίλ ασφάλειας των εμβολίων έναντι SARS-CoV-2 στην κύηση και τον αυξημένο κίνδυνο βαρύτερης νόσησης και θανάτου από COVID-19 στην κύηση.
  • Επισημαίνει ότι ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό.
  • Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας mRNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2.
  • Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, σε όλες τις γυναίκες που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης.

 Οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες Μαιευτικών και Γυναικολογικών Εταιρειών του Εξωτερικού, ωστόσο  είναι προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hsog.gr/wp-content/uploads/2021/05/Vaccine.pdf